Joga może być podstawą sukcesu Twojego dziecka w XXI wieku

Stres, nieumiejętność skupienia się, siedzący tryb życia – to tylko niektóre negatywne zjawiska dotykające młodych ludzi.

Warunkiem wstępnym sukcesu w szkole, a później w miejscu pracy i społeczności, jest dobrze rozwinięty, sprawny mózg. By taki zbudować potrzeba czasu, wytrwałości i odpowiednich warunków. Na kształt rozwijającego się mózgu mają wpływ zarówno geny, jak i doświadczenia. Na te pierwsze nie mamy wpływu (jeszcze).

Wymagający 15-letni projekt

Połączenia neuronowe dla różnych funkcji mózgu rozwijają się sekwencyjnie przez pierwsze piętnaście lat życia. Na pierwszy rok przypada największy rozwój sensoryczny oraz językowy, który trwa do około 6 roku życia, a wyższe funkcje poznawcze rozwijają się do lat nastu (czytelnie pokazuje to wykres poniżej). Jako rodziców i opiekunów najbardziej powinien zainteresować nas fakt, że każde zdarzenie, które przytrafi się dziecku na przestrzeni tych lat, znajdzie odzwierciedlenie w budowie jego mózgu. To oznacza, że zdrowie fizyczne i emocjonalne dziecka ma bezpośredni wpływ na możliwości poznawczo-językowe, emocjonalne i społeczne. Mózg jest organem silnie zależnym od kondycji całego organizmu.

Źródło: C.A. Nelson (2000), Center on the Developing Child

Co mówią nauka i statystyka?

Badania naukowe dowodzą, że mózgi poddane toksycznemu stresowi mają słabo rozwinięte połączenia nerwowe w obszarach odpowiedzialnych za efektywne uczenie się. Toksyczny stres, przebodźcowanie czy zaburzone relacje z najbliższymi prowadzą do długotrwałych trudności w przyswajaniu umiejętności i wiedzy, problemów behawioralnych oraz zdrowotnych zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Z drugiej strony dane statystyczne pokazują, że liczba dzieci cierpiących na stres, lęk i depresję stale rośnie. Obserwuje się, że dzieci i młodzież doświadczają “mniej niż optymalnego zdrowia fizycznego i psychicznego” oraz że ma to szerokie konsekwencje dla ich rozwoju – brak umiejętności emocjonalnych, problemy dyscyplinarne, zaburzenia uwagi. Pośrednio wpływa to na wyniki w nauce, używanie szkodliwych substancji, przemoc i otyłość. 

Strategie wspierania rozwoju mózgu

Świat naukowy dostrzegł już potrzebę znalezienia narzędzi, które pomogą pielęgnować zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz rozwijać pozytywne nawyki budujące odporność w obliczu codziennych przeciwności. Ostatnie lata przyniosły eksplozję zainteresowania programami uważności (w tym medytacją, treningiem uwagi, jogą) jako metodami wspierającymi zdrowie psychiczne dzieci i prawidłowy rozwój mózgu. Wyniki badań dowodzą, że terapie działające w oparciu o umysł-ciało wykazują korzyści w promowaniu zdrowia, łagodzeniu bólu oraz zmniejszaniu depresji czy lęku. Niektóre z nich zmieniają organizację i działanie obwodów nerwowych odpowiedzialnych za reakcję i odporność na stres! Innym pozytywnym aspektem tych technik jest pomoc w budowaniu głębokich i satysfakcjonujących relacji między rodzicami i dziećmi, co, jak wspomniałam wyżej, ma również bezpośredni wpływ na rozwój mózgu.

Wygląda więc na to, że jedną z najbardziej potrzebnych kompetencji w XXI wieku staje się  umiejętność wyciszenia się, koncentracji i samoregulacji, a nie tylko biegłość w rozwiązywaniu zadań matematycznych czy korzystaniu z nowoczesnych technologii. 

Jak wspierać dziecko, by przygotować jego mózg na całe życie? 

Zostań architektem mózgu! Daj dziecku narzędzia do kształtowania ciała i charakteru. Ucz swoje dziecko medytacji, ćwiczeń oddechowych i mądrego, świadomego ruchu, by potrafiło radzić sobie z toksycznym stresem i zapanować nad emocjami, które mogą osłabiać jego rozwijający się mózg.

Od czego zacząć? Pobierz bezpłatnie wyciszające ćwiczenie oddechowe, które pomoże opanować emocje, gdy dziecko jest nadmiernie pobudzone lub zdenerwowane.

Źródła:

  1. Center on the Developing Child (2007). The Science of Early Childhood Development (InBrief). Retrieved from www.developingchild.harvard.edu
  2. Nurturing Mindfulness in Children and Youth: Current State of Research; Mark T. Greenberg, Alexis R. Harris
  3. Immediate Effect of a Yoga Breathing Practice on Attention and Anxiety in Pre-Teen Children; Shirley Telles, Ram Kumar Gupta i in.

Renata Szewczyk

Wypróbuj ze swoim dzieckiem

Pobierz dodatkowe materiały przygotowane przez naszych ekspertów. Przetestuj w domu z dzieckiem - bawcie się, uczcie i budujcie nowe nawyki!

wypróbuj