Jak joga pomaga dziecku w pierwszych latach szkoły?

Pierwsze lata szkoły to istna rewolucja w życiu dziecka. Okres ten symbolicznie zamyka dzieciństwo, na dziecko czeka nie tylko zmiana otoczenia, ale również zupełnie nowe wyzwania. Kształtują się postawy wobec siebie i świata, które stanowią podstawę do funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości – zdolności do podejmowania nowych ról społecznych, wykształcenia poczucia własnej wartości. Ważne jest zatem właściwe wspieranie i wykorzystywanie potencjału dziecka oraz jego potrzeby aktywności

Rozwój fizyczny dziecka w wieku 6 – 8 lat

Pomiędzy 6 a 8 rokiem życia dziecko staje się silniejsze i bardziej odporne. Trwa intensywny proces wzrostu, którego tempo spada w wieku lat 9. Do tego czasu kościec jest jeszcze miękki i plastyczny. Jednocześnie mięśnie są słabe, a u siedmiolatka duże rosną szybciej niż małe. Dlatego w tym wieku, dziecko może mieć kłopoty z precyzją za to wykonywać dużo ruchów gwałtownych, szybkich i zbytecznych. Dziecko może odczuwać bóle wzrostowe oraz bóle głowy, zazwyczaj spowodowane zmęczeniem. Dlatego nie jest zdolne do długotrwałego wysiłku. Jednocześnie jest to czas ogromnej aktywności ruchowej, która przejawia się w upodobaniu do zabaw i zajęć o charakterze sportowym – dziecko nie potrafi usiedzieć spokojnie.

W tym okresie ważne jest, aby stale korygować postawę dziecka (zwłaszcza w pozycjach siedzących, a w szkole siedzi się już niestety po kilka godzin dziennie), wprowadzać ćwiczenia utrzymujące giętkość kręgosłupa, a także zwiększające sprawność rąk.

Według rekomendacji WHO dla dzieci i młodzieży w wieku 5–18 lat zaleca się:

  • 30–60 min aktywności fizycznej dziennie,
  • wysiłek o co najmniej umiarkowanej intensywności,
  • wykonywanie ćwiczeń zwiększających siłę mięśniową i gibkość co najmniej dwa razy w tygodniu.

Tymczasem badania pokazują, że 70% 6- i 7-latków wykazuje zadowalający poziom aktywności fizycznej, jednak w kolejnych latach wskaźnik ten stopniowo obniża się do 30% u 15-latków. Kluczowe dla utrzymania zainteresowania ćwiczeniami jest budowa odpowiednich nawyków.

Zajęcia jogi dla dzieci zapewniają odpowiednią porcję bezpiecznego ruchu poprzez zabawę, co jest atrakcyjne dla dzieci. Ponadto:

  • poprzez ćwiczenia mindfulness i pozycje jogi (asany) kształtujemy świadomość ciała dzieci oraz budujemy dobre nawyki w zakresie sposobu siedzenia i zdrowego ruchu,
  • dzięki wszechstronności ćwiczeń wzmacniamy mięśnie całego ciała, promując ich zbalansowany rozwój, jednocześnie zachowując elastyczność i zakres ruchu, które wraz z wiekiem zmniejszają się.

Joga dla dzieci nie ogranicza się jednak tylko do wspierania rozwoju fizycznego.

Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego 6-, 7- i 8-latka

Wraz z rozpoczęciem szkoły w życiu dziecka pojawia się nowa forma aktywności – nauka, ale rozszerza się też świat społeczny. Równolegle rodzą się nowe obawy – przed problemami szkolnymi, ośmieszeniem czy agresją lub aprobatą i akceptacją ze strony kolegów. W oparciu o osiągnięcia w szkole oraz miejsce w grupie dziecko rozwija swoją samoocenę. Dlatego ważne jest, aby wspierać rozwój nowych umiejętności tj. koncentracji i refleksji, zdolności do godzenia obowiązków z potrzebą zabawy i do systematyczności, a także promować współdziałanie, rozwój kompetencji interpersonalnych i uczyć świadomości własnych stanów emocjonalnych i ich wpływu na zachowanie swoje i innych.

Zajęcia jogi dla dzieci adresują także zagadnienia rozwoju emocjonalnego i społecznego, ucząc samoregulacji tj. regulacji poziomu pobudzenia i odbudowywania zasobów energii.

  • Poprzez ćwiczenia uważności zwracamy uwagę na cechy wewnętrzne, takie jak uczucia i wartości, rozwijamy czułość i empatię, ale także uczymy rozpoznawać emocje i lęki, umiejscawiać je w ciele i radzić sobie z nimi.
  • Zabawy oraz gry jogowe w parach i w grupie pozwalają na naukę rozumienia reguł społecznych i zasad współpracy oraz uczą wspólnego wykonywania zadań, promując partnerstwo i współdziałanie.
  • Zajęcia zawsze kończą się relaksacją, co uczy dziecko rozpoznać zmęczenie i wprowadza nawyk odpoczynku.

Umiejętności te stanowią podwalinę dla rozwoju samodzielności działania i myślenia dziecka, co jest istotne dla dalszego rozwoju samoregulacji.

Pobierz bezpłatną zabawę jogową, w którą dziecko będzie mogło bawić się z kolegami i jednocześnie ćwiczyć koncentrację, równowagę i siłę. Bawcie się dobrze!

Źródła:

  1. Niezbędnik dobrego nauczyciela. Seria I, Tom 3 Rozwój dziecka. Wiek szkolny. mgr A. Kamza, red. prof dr hab. Anna Izabela Brzezińska
  2. Dziecko pomiędzy szóstym i dziewiątym rokiem życia. Anna Świderska

Autor: Renata Szewczyk

Wypróbuj ze swoim dzieckiem

Pobierz dodatkowe materiały przygotowane przez naszych ekspertów. Przetestuj w domu z dzieckiem - bawcie się, uczcie i budujcie nowe nawyki!

wypróbuj